Odborné poradenstvo pri výbere vhodnej podlahy

Výber materiálu

Zameranie priestorov

Meranie vlhkosti a pevnosti podkladu

Vysťahovanie priestorov

Demontáž a odvoz pôvodnej podlahy

Úprava podkladu

Doprava novej podlahy k zákazníkovi

Montáž podlahy